Jest nam bardzo miło poinformować Państwa, że Żłobek Krokus otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań, które jeszcze bardziej podniosą komfort i jakość opieki w naszej placówce.

Tytuł projektu: ,,Uśmiech malucha”

Projekt „Uśmiech malucha” jest realizowany przez Rafał Szpilewicz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 -2020, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest realizowany w okresie 01.07.2019r. – 31.12.2021r.

Cel projektu: Podniesienie zdolności do zdobycia/utrzymania zatrudnienia przez 34 osoby (31Kobiet/3Mężczyzn) sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 z powiatów: bialskiego i m. Biała Podlaska, poprzez zapewnienie możliwości skorzystania z 34 nowo-utworzonych miejsc żłobkowych uzyskane w okresie od 01.07.2019 do3 1.12.2021.

W ramach projektu planuje się:
- utworzenie 34 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
- zapewnienie opieki w żłobku przez okres realizacji projektu dla dzieci w wieku do lat 3


Wartość projektu: 1 381 238,04 zł
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 1 174 052,33 zł


Dokumenty do pobrania


Statut
Regulamin
Frormularz zgłoszeniowy dziecka do żłobka